{statuspremium}
Ňĺěű Wordpress

Regulamin strony

18-12-2013, 22:20
I. Zasady korzystania z Serwisu.

1.1 - Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej filmy.online.hardsite.pl (włącznie ze wszelkimi materiałami w niej zawartymi), wiąże się z wyrażeniem zgody i zaakceptowaniem warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie.

1.2 - Odwiedzając serwis filmy.online.hardsite.pl, wyrażasz zgodę na:
używanie filmy.online.hardsite.pl tylko do celów osobistych, wykorzystywanie fragmentów, lub całości materiałów zawartych na stronie w innych celach, niż prywatne jest zabronione, nie wolno kopiować i rozpowszechniać żadnej części serwisu bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody właściciela serwisu filmy.online.hardsite.pl.

II. Prawa własności intelektualnej

2.1 - Serwis filmy.online.hardsite.pl nie zawiera żadnych nielegalnych treści. Witryna nie zawiera żadnych plików z filmami, a jedynie informacje na ich temat zawierające (opis, długość, zastosowany kodek, rodzaj kompresji, suma kontrolna, kody embed (HTML) zewnętrznych serwisów, linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych). Informujemy, że pliki objęte prawem autorskim wolno kopiować tylko wtedy, gdy jest się w posiadaniu oryginału. W tym przypadku, ściągnięta kopia będzie traktowana, jedynie, jako materiał zapasowy. Administratorzy, właściciele oraz redakcja nie ponoszą odpowiedzialności, za to co użytkownicy publikują w serwisie.

2.2 - Użytkownicy naszego serwisu mogą jedynie dodawać materiały do strony w postaci: kodu HTML/odnośnika do innych stron. Jeśli są państwo właścicielami zamieszczonych na serwisie filmy.online.hardsite.pl materiału/-ów, bez wiedzy i zgody właściciel treści, redakcja serwisu prosi o zgłoszone bezpośrednio na adres redakcji. Wówczas plik zostanie niezwłocznie usunięty. Informujemy, że korzystając z serwisu robisz to na własną odpowiedzialność, a administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to w jaki sposób korzystasz z materiałów umieszczonych na witrynie.

2.3 - Serwis filmy.online.hardsite.pl jest w pełni legalnym serwisem i zawiera jedynie linki do innych stron lub plików w Internecie w tym : megavideo.com, megaupload.com, rapidshare.com, youtube.com, video.google.com, ustream oraz innych. Serwis filmy.online.hardsite.pl nie przechowuje, nie publikuje, oraz nie umieszcza bezpośrednio filmów i plików (avi, mov, flv, mpg, mpeg, divx, dvd rip, mp3, mp4, torrent, ipod, psp) na serwerach serwisu filmy.online.hardsite.pl.

2.4 - Serwis filmy.online.hardsite.pl nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania. Zrzeka się także odpowiedzialności za czasowe wstrzymanie, przerw technicznych lub pełnej likwidacji serwisu. Serwis filmy.online.hardsite.pl nie gwarantuje i nie bierze odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie linków, dostępność filmów online, poprawnych opisów filmów, a także za inne problemy związane z korzystania z zasobów. Warunkiem utworzenia konta jest prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól w podczas procesu rejestracji. Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu autentyczności maila klikając w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości email. Serwis filmy.online.hardsite.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.

III. Dane

3.1 - filmy.online.hardsite.pl zezwala użytkownikom na przesyłanie linków do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednio do filmów zamieszczonych na ich łamach lub innych materiałów. Odpowiedzialność za materiały oraz ich konsekwencje przesyłania oraz ich zamieszczania ponoszą wyłącznie serwisy przechowujące, publikujące, udostępniające materiały wideo lub/i ich użytkownicy.

3.2 - filmy.online.hardsite.pl nie podpisuje się pod żadnymi materiałami zamieszczonymi przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności prawnej w związku zamieszczonymi przez użytkowników materiałami. filmy.online.hardsite.pl nie zezwala na łamanie praw autorskich oraz naruszania praw własności intelektualnej w tym serwisie i będzie bezzwłocznie oraz bez powiadamiania usuwać wszelką zawartość gdy tylko zostanie poinformowany o naruszeniu praw własności intelektualnej osób trzecich. Powtarzające się naruszenia zaowocują zablokowaniem dostępu do strony.


3.3 - Akceptując regulamin, zgadzasz się na możliwość narażenia się na zamieszczane przez innych użytkowników materiały, które mogą naruszać strefę intymności, mogą zawierać treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub niepożądane. Niniejszym zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń ustawowych i prawnych postępowań w celu uzyskania odszkodowania od filmy.online.hardsite.pl oraz ich właścicieli, współpracowników.

IV. Ograniczenie odpowiedzialności prawnej

4.1 - W żadnym wypadku filmy.online.hardsite.pl, współpracownicy oraz administratorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe, szkody wynikające z wszelkich: błędów, pomyłek lub nieścisłości w zawartości, osobistych urazów lub szkód mienia, dowolnej natury jakkolwiek wynikających z dostępu i użytkowania naszego serwisu, nieautoryzowanego dostępu lub użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub jakichkolwiek lub wszystkich osobistych informacji i/lub danych finansowych w nim zawartych, dowolnej postaci przerw w transmisji do lub z naszego serwisu, wszelkich usterek, wirusów, koni trojańskich lub podobnych, które mogą zostać przesłane z użyciem naszego serwisu przez podmioty trzecie, wszystkie błędy lub zaniedbania w informacjach lub powodujące utratę lub szkody dowolnego rodzaju wynikające z użytkowania zawartości zamieszczonej.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności prawnej są w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

Użytkownik potwierdza także iż filmy.online.hardsite.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone przez innych użytkowników, zawierające treści oszczercze, obraźliwe lub nielegalne. Postępowanie podmiotów trzecich oraz ryzyko poszkodowania wynikające z powyższych ustaleń spoczywa wyłącznie w użytkowniku.

V. Płatności

1.1 Rozliczenia transakcji Usług Premium, SMS i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Systemu MicroSMS.

1.2 Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN. Użytkownik akceptując tę kwotę zrzeka się jakichkolwiek roszczeń co do jej wysokości po zrealizowaniu płatności.

1.3. Wykupienie Usługi Premium, które następuje za pośrednictwem SMS odbywa się według następującego schematu: 1) Użytkownik wysyła SMS na określony numer wpisując do niego określoną treść; 2) do Użytkownika wysyłany jest SMS zwrotny z kodem; 3) Użytkownik wpisuje kod w odpowiednim oknie w ramach Konta. Po wpisaniu kodu Konto użytkownika otrzymuje – na wykupiony okres – status „premium”.

1.4. Usługa „premium” może być wykupiona na czas określony przy wyborze danej opcji przy zakupie usługi „premium”. Na potrzeby obliczania tego czasu przyjmuje się, iż przez dzień rozumie się 24 godziny, przez miesiąc 31 dni, zaś przez rok 365 dni. Naliczanie czasu trwania usługi „premium” rozpoczyna się od pierwszej sekundy po użyciu kodu.

1.5. Usługodawca może także wprowadzić płatność w drodze innych instrumentów płatności. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, iż z niektórymi formami płatności mogą się wiązać wyższe opłaty ciążące na Usługodawcy.

1.6. Płatności online obsługuje serwis www.microsms.pl. Regulamin płatności.

- Regulamin korzystania z płatności SMS. http://microsms.pl/files/regulations/.

- Formularz reklamacji w przypadku braku kodu zwrotnego. http://microsms.pl/customer
/complaint/
.